หลายบทความอยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้มีความสมบูรณ์ที่สุด หากท่านใดมีข้อมูลเกี่ยวกับชนเผ่าในพื้นที่ต่างๆ หากจะมอบให้เป็น " วิทยาทาน " เพื่อนำมารวบรวมให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง กรุณาส่งทาง e-mail ที่
leknkp@gmail.com หรือ
ส่งจดหมายไปรษณีย์มาที่
กลุ่มพนมนครานุรักษ์ เลขที่ 137 ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร. 087 - 4381912
ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

งานประเพณีบุญเดือน 4 แห่ผะเหวต ประจำปี 2555 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ประเพณีบุญเดือน  4  แห่ผะเหวต ประจำปี  2555    ของชาวอำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม
ใน วันที่    6     มีนาคม    2555
ณ   ศาลา    โรงเรียนบ้านท่าอุเทน  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม
เพื่อฟังพระสงฆ์เทศน์กัณฑ์ฉกษัตริย์  ก่อนจะตั้งขบวนแห่ผะเหวตเข้าเมือง
โดยขบวนทั้งหลายจะไปบรรจบกันที่   วัดพระธาตุท่าอุเทนงานบุญเดือน  4   แห่ผะเหวต ประจำปี  2555   ของชาวอำเภอท่าอุเทน


วันนี้  ประชาชนมารวมตัวกันที่  โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  บนถนนหมายเลข   212  บึงกาฬ - นครพนม 
เพื่อทำพิธีอัญเชิญ " ผะเหวต "  พระเวศสันดรและนางมัทรี
ก่อนจะทำการแห่ผะเหวตเข้าเมือง  ไปตามถนนในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน
และไปสิ้นสุดที่ วัดพระธาตุท่าอุเทน


งานบุญผะเหวต  เป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่ของชาวอีสานซึ่งนิยมทำกันทุกหมู่บ้าน  เป็นการทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ  ตอน เวศสันดรชาดก  เพื่อรำลึกถึง ทานบารมีของพระเวศสันดร  อันเป็นตอนสุดท้ายของ  10  ทศชาติชาดก ก่อนจะจุติเป็นพระพุทธเจ้า  ( มหาชาติ  ของพระพุทธองค์ )   ด้วยความเชื่อว่า  หากผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง  13  กัณฑ์  จบภายในวันเดียวแล้ว   อานิสงฆ์จะดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย  ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุขตามพุทธคติ
ฟังพระสงฆ์เทศ  ตามประเพณีงานบุญผะเหวต ( พระเวศสันดรชาดก )

คำว่า " ผะเหวต "  เป็นการพูดตามสำเนียงของชาวอีสาน  ที่หมายถึง  พระเวศสันดร  ใน ทศชาติชาดก ในตอนที่ชื่อ  เวศสันดรชาดก  ผู้บำเพ็ญเพียรบารมีอันยิ่งใหญ่ด้วยวิธีบริจาคทาน   ซึ่งเป็นเป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์  ก่อนที่จะมาเสวยชาติในโลกมนุษย์  และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  งานบุญเดือน  4   แห่ผะเหวต ประจำปี  2555   ของชาวอำเภอท่าอุเทน" สมมติ "  พระเวศสันดร , พระนางมัทรี  ,  ชูชก และ  กัณหา - ชาลี   
ฟังเทศน์  ก่อนจะเข้าขบวนแห่ " ผะเหวต "  เข้าเมือง

 


งานบุญเดือน  4   แห่ผะเหวต ประจำปี  2555   ของชาวอำเภอท่าอุเทน

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ขบวนแห่งานบุญเดือน  4   แห่ผะเหวต  ประจำปี  2555ขบวนแห่งานบุญเดือน  4   แห่ผะเหวต อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  ประจำปี  2555 - 1ขบวนแห่งานบุญเดือน  4   แห่ผะเหวต อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  ประจำปี  2555 - 2ขบวนแห่งานบุญเดือน  4   แห่ผะเหวต อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  ประจำปี  2555 - 3

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ประเพณีบุญเดือน  4   แห่ผะเหวต อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  ประจำปี  2555 
ณ    วัดพระธาตุท่าอุเทน   ในบ่าย วันที่    6    มีนาคม     2555บริเวณ  หน้าวัดพระธาตุท่าอุเทน  กำลังรอขบวนแห่ผะเหวตงานบุญเดือน  4   แห่ผะเหวต อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  ประจำปี  2555
ผู้คนต่างทะยอยมาที่  วัดพระธาตุท่าอุเทนความคึกคักเกิดขึ้น   เมื่อขบวนแห่ผะเหวต  มาถึงวัดพระธาตุท่าอุเทน

โรงทาน ในงานบุญเดือน  4  แห่ผะเหวต  ของชาวท่าอุเทน
มี อาหาร ขนมของหวาน  และ เครื่องดื่มมากมาย ให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับประทานฟรี


บรรยากาศ  งานบุญผะเหวต  ของชาวอำเภอท่าอุเทน  ที่วัดพระธาตุท่าอุเทน

ประเพณีบุญเดือน  4  แห่ผะเหวต ประจำปี  2555    ของชาวอำเภอท่าอุเทน  
ในงานนมัสการพระธาตุท่าอุเทน  ประจำปี   พ.ศ  2555
ณ  วัดพระธาตุท่าอุเทน  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม
ใน วันที่    6     มีนาคม    2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น